หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
หลักสูตรพิเศษ(ประกันวินาศภัย) เดือนสิงหาคม 2561

 

(2 วัน)

อบรม การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ(Inland Transit Cargo Insurance) เปรียบเทียบกับการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Insurance)


วิทยากร นพดล มีสุขเสมอ 
 

จัดอบรมวันที่  15-16 สิงหาคม 2561 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท(ยังไม่รวม VAT)

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

  

(2วัน)

อบรม การพิจารณาสินไหมทดแทน ประกันภัยทรัพย์สิน
(Property Claims Management)

วิทยากร อาจารย์ สมพงษ์ วีระคณานนท์ 
 

จัดอบรมวันที่  21-22 สิงหาคม 2561 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท(ยังไม่รวม VAT)

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

  

(2 วัน)

อบรม การสำรวจภัยเพื่อประเมินความเสี่ยงในการพิจารณารับประกันภัยอย่างมืออาชีพ
(Risk Survey)

วิทยากร อาจารย์ วีรพล ตันปิชาติ 
 

จัดอบรมวันที่  23-24 สิงหาคม 2561 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท(ยังไม่รวม VAT)

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

  

(2 วัน)

อบรม การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ
(Professional Indemnity Insurance)

วิทยากร อาจารย์ เพชรวิไล เผือกสุวรรณ
 

จัดอบรมวันที่  28-29 สิงหาคม 2561 

สถานที่จัด  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท(ยังไม่รวม VAT)

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)

เอกสารประชาสัมพันธ์


  
 

 

อบรมติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 

วิทยากร คณาจารย์สถาบันประกันภัยไทย 


จัดอบรมวันที่  28 สิงหาคม 2561 

สถานที่จัด  อาคารมโนรม ชั้น10 ห้องภูพระบาท สถาบันประกันภัยไทย 

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (ยังไม่รวม VAT )

เอกสารประชาสัมพันธ์

ใบสมัครติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 

 

 

 

 

 ใบสมัครอบรมหลักสูตรพิเศษ...สำหรับมืออาชีพ ทุกหลักสูตร
หลักสูตรพิเศษ(ประกันวินาศภัย) เดือนมิถุนายน 2561

ไฟล์ดาวน์โหลด
  1. ดาวน์โหลด Risk Survey
  2. ดาวน์โหลด Inland Trasit
  3. ดาวน์โหลด Professional Indemnity Insurance
  4. ดาวน์โหลด Property Claims Management