หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
ปฏิทิน กิจกรรม

ก่อนหน้า
ถัดไป
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Digital Marketing Global Insurance Marketing Landscape
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาและเป็นประธานในการอบรมพิเศษ เรื่อง "Digital Marketing in Insurance"
ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ สมาคมประกันชีวิตไทย, สถาบันประกันภัยไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีหลากหลายในยุคดิจิทัล....อ่านต่อ


20 ตุลาคม 2560

ขอขอบคุณ http://www.innwhy.com/tlaa201060-6/วันที่ : 5-02-2561