หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
ลำดับที่
ชื่อบริษัท
1 บมจ.สัจจะประกันภัย
2 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
3 บมจ.กรุงเทพประกันภัย
4 บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย
5 บมจ.คิวบีอี ประกันภัย(ประเทศไทย)
6 บมจ.จรัญประกันภัย
7 บมจ.เอฟพีจี ประกันภัย (ปทท.)
8 บมจ.ไชน่าอินชัวรันส์(ไทย)
9 บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
10 บมจ.ทิพยประกันภัย
11 บมจ.เทเวศประกันภัย
12 บมจ.ซิกน่าประกันภัย
13 บมจ.ไทยประกันชีวิต
14 บมจ.ไทยประกันภัย
15 บมจ.ไทยพัฒนาประกันภัย
16 บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
17 บมจ.ฟอลคอนประกันภัย
18 บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
19 บมจ.ไทยศรีประกันภัย
20 บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
21 บจก.ไทยสมุทร แอสเซท
22 บมจ.ธนชาตประกันภัย
23 บมจ.นวกิจประกันภัย
24 บจก.นานาบริการ
25 บจก.แอลเอ็มจี ประกันภัย
26 บมจ.นำสินประกันภัย
27 บมจ.ฟิลลิปประกันชีวิต
28 บจก.ยนตรภัณฑ์
29 บมจ.บางกอกสหประกันภัย
30 บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
31 บมจ.ประกันคุ้มภัย
32 บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์
33 บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
34 บมจ.เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
35 บมจ.เจนเนอราลี่ประกันภัย (ไทยแลนด์)
36 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
37 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
38 บจก.พาณิชย์การประกันภัย
39 บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย
40 บจก.มิตซุยสุมิโตโม อินชัวรันซ์ (สาขาประเทศไทย)
41 บมจ.มิตรแท้ประกันภัย
42 บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)
43 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
44 บมจ.เมืองไทยประกันภัย
45 ดร.เอกจิตตรา ใหญ่สว่าง
46 บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย
47 บมจ.วิริยะประกันภัย
48 บมจ.ศรีอยุธยาแคปปิตอล
49 บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
50 บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย
51 บมจ.ทิพยประกันชีวิต
52 บมจ.สหนิรภัยประกันภัย
53 บมจ.สหมงคลประกันภัย
54 บจก.วิคเตอรี่ประกันภัย (ประเทศไทย)
55 บจก.สัมพันธ์ประกันภัย
56 บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย
57 บมจ.สินทรัพย์ประกันภัย
58 บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
59 บจก.เอไอเอ
60 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
61 บมจ.อลิอันซ์ ประกันภัย
62 บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต
63 บมจ.อาคเนย์ประกันภัย
64 บมจ.อินทรประกันภัย
65 บจก.เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์
66 บจก.เอเซีย-แปซิฟิคริสค์ คอนซัลแทนส์ (ประเทศไทย)
67 บมจ.เอราวัณประกันภัย
68 บมจ.แอกซ่าประกันภัย
69 บมจ.ทูนประกันภัย
70 บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตโดย บลจ.ยูโอบี (ปทท.)
71 บจก.นิวแฮมเชอร์ อินชัวรันส์
72 บมจ.เอไอจีประกันภัย (ประเทศไทย)
73 บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
* ปรับปรุงข้อมูล 27/02/2560