หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย

ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายของบริษัทได้

อย่าช้านะค่ะ ส่งพนักงานเข้าอบรมกับสถาบันฯ
ท่านจะยิ่งเสียภาษีน้อย โดย...

"ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย" ค่าอบรมที่ส่งพนักงานสามารถลงรายจ่ายได้ถึง 200 %